Сайтът използва бисквитки.

 • До 50% ОТСТЪПКА на продукти при главоболие
  Поръчай сега
 • До 25% ОТСТЪПКА на избрани слънцезащитни продукти
  Поръчай сега
 • 25% ОТСТЪПКА на козметика BETTINA BARTY
  Поръчай сега
 • 1+1 на избрани хранителни добавки ERBOZETA & козметика DIFA COOPER
  Поръчай сега
 • ЛОРДЕСТИН ТАБЛ 5МГ

  • ЛОРДЕСТИН ТАБЛ 5МГ 0,00 лв. от Apteka.puls.bg
  При пазаруване от Apteka.puls.bg получавате:
  1. Безплатна доставка за София.
  2. Електронни ваучери и промо кодове за отстъпки за регистрирани потребители с профил.
  3. Можете да оставите коментар за продукт, терапия и да получите обратна връзка от маг. фармацевт дискретно и поверително.
  4. Пазарувате безплатно с бонус точки, генерирани с всяка онлайн покупка.
  5. Достъп до екслузивни промоции и сезонни намаления.
  6. Пазарувате лесно и удобно през фейсбук профила си.
  1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
  Лордестин 5 mg филмирани таблетки
  Lordestin 5 mg film-coated tablets

  2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
  Една филмирана таблетка съдържа 5 mg деслоратадин (desloratadine) (под формата на деслоратадинов хемисулфат).
  Помощни вещества: всяка филмирана таблетка съдържа 0,080 mg соев лецитин. За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

  3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
  Филмирана таблетка.
  Жълти, кръгли, двойноизпъкнали таблетки, с диаметър около 6 mm и гравиран надпис "R03" от едната страна.

  4. КЛИНИЧНИ ДАННИ
  4.1 Терапевтични ноказанни
  Лордестин е показан за облекчаване на симптомите на: — алергичен ринит (вж. точка 5.1) уртикария (вж. точка 5.1).

  4.2 Дозировка и начин на приложение
  Възрастни и юноши (над 12 години): една таблетка веднъж дневно, приета със или без храна, за облекчаване на симптомите на алергичен ринит (включително на интермитентен и персистиращ алергичен ринит) и уртикария (вж. точка 5.1).
  Има ограничен опит от клинични изпитвания по отношение на ефикасността при приложението на деслоратадин при юноши от 12 до 17 години (вж. точки 4.8 и 5.1).
  Интермитентният алергичен ринит (наличие на симптоми в продължение на по-малко от 4 дни седмично или в продължение на по-малко от 4 седмици) трябва да бъде лекуван в съответствие с оценката на анамнезата на конкретния пациент, като след овладяване на симптомите лечението може да се спре, а при рецидивирането им - да се възобнови. При персистиращ алергичен ринит (наличие на симптоми в продължение на 4 и повече дни седмично и в продължение на повече от 4 седмици) на пациентите може да се предложи постоянно лечение по време на периодите на експозиция на алергена.

  4.3 Противопоказания
  Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, както и към лоратадин.
  Една таблетка от този лекарствен продукт съдържа 0,08 mg соев лецитин. Пациенти със свръхчувствителност към фъстъци или соя не трябва да приемат това лекарства.

  4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба
  Не са установени ефикасността и безопасността на Лордестин филмирани таблетки при деца под 12-годишна възраст.
  При тежка бъбречна недостатъчност Лордестин трябва да се прилага с повишено внимание (вж. точка 5.2).

  4.5 Взаимодействие С други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие
  При клинични изпитвания на деслоратадин не са наблюдавани клинично значими лекарствени взаимодействия при съвместно приложение с еритромицин или кетоконазол (вж. точка 5.1).
  При клинично-фармакологично изпитване на съвместен прием на Лордестин и алкохол не са установени данни, че Лордестин потенцира ефектите на алкохола, изявяващи се с разстройство в поведението, (вж. точка 5.1).

  4.6 Фертилитет, бременност и кърмене
  При изпитвания на деслоратадин върху животни не са установени данни за тератогенност. Няма данни за безопасността на лекарствения продукт по време на бременност. Поради това не се препоръчва приемът на Лордестин от бременни жени.
  Деслоратадин се излъчва в кърмата и поради това приемът на Лордестин от кърмачки не се препоръчва.

  4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа е машини
  При клинични изпитвания за оценка на въздействието върху способността за шофиране не са установени данни за влошаване на способносгга при пациенти, приемащи деслоратидин. Въпреки това. пациентите трябва да бъдат информирани, че макар и много рядко, при някои хора се наблюдава сънливост, която може да се отрази върху способносгга им за шофиране или работа с машини.

  4.8 Нежелани лекарствени реакции
  При клинични изпитвания на голям брой показания, включително алергичен ринит и хронична идиопатична уртикария, при препоръчваната дозировка от 5 mg дневно, е съобщено за нежелани реакции от деслоратидин с 3% повече от тези при пациентите, получаващи плацебо. Най- честите нежелани събития, докладвани в повече, в сравнение с плацебо са: отпадналост (1,2%), сухота в устата (0,8%) и главоболие (0,6%). При клинично изпитване с 578 пациенти в юношеска възраст, на възраст от 12 до 17 години, най-честата нежелана реакция е главоболие; то се наблюдава при 5,9% от пациентите, лекувани с деслоратадин, и при 6,9% от пациентите, получавали плацебо.
  Останалите нежелани реакции, за които се съобщава много рядко по време на постмаркетинговия период, са посочени по-долу.

  Нарушения на имунната система
  Реакции на свръхчувствителност (като анафилактични реакции, ангиоедем, задух, сърбеж, обрив и уртикария)
  Психични нарушения
  Халюцинации, безсъние
  Нарушения на нервната система
  Замаяност, сънливост, психомоторна възбуда, гърчове
  Сърдечни нарушения
  Тахикардия, сърцебиене
  Стомашно-чревни нарушения
  Болка в корема, гадене, повръщане, диспепсия, диария
  Хепато-бнлнарни нарушения
  Хепатит
  Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан
  Миалгия
  Изследвания
  Повишаване на чернодробните ензими, повишаване на билирубипа

  4.9 Предозиране
  В случай на предозиране се препоръчва стандартното поведение за очистване от нерезорбираната активна съставка. Препоръчва се симптоматично и поддържащо лечение.
  При клинично изпитване на различни дозови режими, при което са достигани дозировки от 45 mg деслоратидин (девет пъти по-високи от терапевтичната доза), не са установени клинично значими ефекти на предозиране.
  Деслоратадин не се елиминира чрез хемодиализа. Не е известно дали се елиминира чрез перитонеална диализа.

  5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА 5.1 Фармакодинамнчни свойства
  Фармакотерапевтична група: други антихистамини за систмно приложение, АТС код: R06A Х27
  Деслоратадин е дълго действащ хистаминов антагонист със селективна периферна Н1-рецепторна антагонистична активност, без седативно действие. След перорален прием, деслоратадин блокира селективно периферните хистаминови Н1-рецептори, тъй като не прониква в централната нервна система.
  При in vitro изследвания деслоратадин е показал антиалергични свойства. Те включват инхибиране на освобождаването на проинфламаторни цитокини като IL-4, IL-6, IL-8 и IL-13 от човешките мастоцити и базофили, както и инхибиране на експресията на адхезионната молекула Р-селектин върху ендотелните клетки. Клиничното значение на тези наблюдения все още не е напълно изяснено.

  При клинично изпитване на различни дозови режими, при което са достигнати дозировки от 20 mg дневно в продължение на 14 дни, не са установени статистически или клинично значими ефекти от страна на сърдечно-съдовата система. При клинично фармакологично изпитване, при което деслоратадин е прилаган в доза 45 mg дневно (девет пъти по-висока от терапевтичната доза), не е наблюдавано удължаване на QTc-интервала.
  При клинично изпитване с многократно приложение на съвместен прием с кетоконазол и еритромицин не са установени клинично значими промени в плазмената концентрация на деслоратадин.
  Деслоратадин не прониква лесно в централната нервна система. При контролирани клинични изпитвания, при препоръчителната дневна доза 5 mg, в сравнение с плацебо не е наблюдавана по-висока честота на сънливост. При клинични изпитвания на Лордестин в еднократна дневна доза от 7,5 mg не са установени промени в психомоторното поведение. При изпитване на еднократна дневна доза деслоратадин 5 mg дневно при възрастни не са установени промени в стандартните показатели за поведение по време на полет, включително и засилване на субективното усещане за сънливост или за други дейности, свързани с полета.
  При клинични фармакологични изпитвания на съвместен прием с алкохол не е установено повишаване на свързаното с алкохола разстройство в поведението или засилване на сънливостта. Не са установени значими разлики в резултатите от психомоторните тестове между групите, приемащи деслоратадин и тези, приемащи плацебо - както при прием на алкохол, така и без прием на алкохол.
  При пациенти с алергичен ринит деслоратидин с ефикасен по отношение облекчаване на симптомите като кихане, сърбеж и секреция от носа, сърбеж и зачервяване на очите, сълзене, както и сърбеж на небцето. Деслоратидин ефикасно контролира симптомите в продължение на 24 часа. Ефикасността на деслоратидин таблетки не е демонстрирана категорично в клинични изпитвания с пациенти в юношеска възраст от 12 до 17 години.
  Освен по утвърдената класификация на алергичния ринит като сезонен и целогодишен, в зависимост от продължителността на проява на симптомите той може да бъде класифициран и като интермитентен алергичен ринит и персистиращ алергичен ринит. Интермитентният алергичен ринит се дефинира като наличие на симптоми в продължение на по-малко от 4 дни седмично или в продължение на по-малко от 4 седмици. Персистиращият алергичен ринит се дефинира като наличие на симптоми в продължение на 4 или повече дни седмично и в продължение на повече от 4 седмици.
  Деслоратидин ефикасно облекчава симптомите на сезонния алергичен ринит, както се вижда от общия резултат от въпросника за качество на живот при рино-конюнктивит. Най-голямо подобрение се наблюдава в разделите за практически проблеми и ограничаване на ежедневната дейност от симптомите.
  Хроничната идиопатична уртикария е била проучена като клиничен модел на уртикариални състояния, тъй като независимо от етиологията, подлежащите патофизиологични механизми са сходни и защото включването на хронично болни пациенти в проспективни проучвания е по-лесно. Тъй като причинният фактор за всички уртикариални заболявания е освобождаването на хистамин, се очаква деслоратадин да е ефективен по отношение на облекчаване на симптомите и на други свързани с уртикария състояния, освен хроничната идиопатична уртикария, както се препоръчва в клиничните указания.

  При две плацебо-контролирани 6-седмични изпитвания при пациенти с хронична идиопатична уртикария деслоратидин е бил ефикасен в облекчаването на сърбежа и намаляване на размера и броя на уртиките още в края на първия дозов интервал. При всяко едно от изпитванията ефектът се е поддържал през целия 24-часов дозов интервал. Както и при други изпитвания на антихистамини за хронична идиопатична уртикария, малък брой от пациентите, идентифицирани като неповлияващи се от антихистамини, са били изключвани. Облекчаване на сърбежа с над 50% е наблюдавано при 55% от пациентите, лекувани с деслоратадин, в сравнение с 19% от пациентите, получили плацебо. Лечението е деслоратадин е намалило значително и нарушението на ритъма на сън и бодърстване, измерено по 4-точкова скала, използвана за оценка на тези променливи.

  5.2 Фармакокинетичнн свойства
  В плазмата деслоратадин може да бъде открит 30 минути след приема му. Деслоратадин има добра резорбция, като максимална плазмена концентрация се постига приблизително след 3 часа. Полуживотът на терминалната фаза е приблизително 27 часа. Степента на кумулиране на деслоратадин е в зависимост от неговия плазмен полуживот (приблизително 27 часа) и еднократния дневен прием. Бионаличността на деслоратадин е пропорционална на дозата в интервала от 5 до 20 mg.
  При фармакокинетично изпитване, при което демог рафският профил на пациентите е бил сравним с този на общата популация пациенти със сезонен алергичен ринит, при 4% от пациентите е постигната no-висока концентрация на деслоратадин. Този процент може да варира в зависимост от етническия произход на пациентите. Максималната концентрация на деслоратадин е била около 3 пъти по-висока приблизително на седмия час, при полуживот на терминалната фаза приблизително 89 часа. Профилът на безопасност на тези пациенти не се е различавал от този на общата популация.
  Деслоратадин се свързва в умерена степен (83-87%) с плазмените протеини. Няма данни за клинично значимо кумулиране на лекарството при еднократен дневен прием на деслоратадин (5 до 20 mg) в продължение на 14 дни.
  Ензимът, отговорен за метаболизирането на деслоратадин, все още не е идентифициран и следователно някои лекарствени взаимодействия с други лекарствени продукти не могат да бъдат изключени. Деслоратадин не инхибира CYP3A4 in vivo, а при in vitro изпитвания е показано, че лекарственият продукт не инхибира CYP2D6 и не е нито субстрат, нито инхибитор на Р-гликопротеина.
  При изпитване на единична доза от 7,5 mg деслоратадин не е установена зависимост на разпределението на деслоратадин от вида на храната (богата на мазнини висококалорична закуска). При друго изпитване, приемът на сок от грейпфрут не е оказал влияние върху разпределението на деслоратадин.

  5.3 Предклинични данни за безопасност
  Деслоратадин е основният активен метаболит на лоратадин. Неклинични изпитвания на деслоратадин и лоратадин са показали, че няма качествена и количествена разлика в профила на токсичност на деслоратадин и лоратадин при сравними нива на експозиция към деслоратадин.
  Неклиничните данни за деслоратадин не показват особен риск за хората на база на конвенционалните фармакологични изпитвания за безопасност, токсичност при многократно приложение, генотоксичност и репродуктивна токсичност. Липсата па карциногепен потенциал е демонстрирана при изпитвания на деслоратадин и лоратадин.

  6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ
  6.1 Списък на помощните вещества
  Сърцевина на таблетката: Целулоза, микрокристална Калциев хидрогенфосфат дихидрат Царевично нишесте, прежелатинизирано Силициев диоксид, колоиден безводен Магнезиев стеарат
  Обвивка на таблетката:
  Поли(винилов алкохол) (Е 1203)
  Титанов диоксид (Е 171)
  Талк (Е5536)
  Лецитин (соев) (Е322)
  Хинолин жълто алуминиев лак (Е 104)
  Ксантанова гума (Е415)
  Железен оксид жълт (Е 172)
  Индиго кармин алуминиев лак (Е132)

  6.2 Несъвместимости
  Неприложимо.

  6.3 Срок на годност
  2 години

  6.4 Специални условия на съхранение
  Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение

  6.5 Данни за опаковката
  Лордестин 5 mg филмирани таблетки се предлагат в блистери от PVC/PE/PVDC//AI. Блистерите са опаковани с картонени кутии.
  Видове опаковки: 7, 10, 30, 60 и 90 филмирани таблетки
  Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

  6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа Няма специални изисквания.

  7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
  Gedeon Richter Pic. Gyomroi ut 19-21 1103 Budapest Унгария

  8. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
  Да се попълни съгласно националните изисквания!

  9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
  [Да се попълни съгласно националните изисквания]

  10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА
  [Да се попълни съгласно националните изисквания]

  Описание на ЛОРДЕСТИН ТАБЛ 5МГ

  ЛОРДЕСТИН ТАБЛ 5МГ се предлага в Apteka.puls.bg на цена от 0,00 лв.
  ЛОРДЕСТИН ТАБЛ 5МГ се произвежда от n/a и може да бъде закупен от Apteka.puls.bg на преференциална цена от 0,00 лв., ако използвате вашите бонус точки.

  Ако имате регистрация в сайта:
  • Вие получавате точки при всяка покупка на наш продукт от онлайн магазина ни, освен на тези в промоция.
  • До цената на продукта можете да видите колко точки ще получите при покупка му.
  • Със събраните точки можете да купувате продукти, като тяхната цена в бонус точки е посочена в карето над цената на продукта.

  Защо да пазарувате от AptekaPuls.bg?

  • Доставка до 2 часа за София
  • Дискретна и поверителна обратна връзка от маг. фармацевт на Ваш въпрос
  • Електронни ваучери и промо кодове с отстъпки за регистрирани потребители с профил
  • Пазарувате безплатно с бонус точки, генерирани с всяка онлайн покупка

  Запитване

  С Вас ще се свърже наш служител, да отговори на вашето запитване

  Победители

  • Все още не са изтеглени победители
  • Ако искаш и твоето има да бъде сред печелившите участвай!
  Заяви участие

  Регистрация

  Регистрация

  •   Съгласявам се предоставените от мен лични данни: име, фамилия, e-mail и телефон да бъдат събирани, съхранявани и обработвани от apteka.puls.bg, за предоставяне на услугата за онлайн пазаруване на избрани от мен продукти.
  •   Прочетох, разбрах и приемам Общите условия за ползване и Политика за защита на личните данни
  • общите условия

  Вход

  Вход

  Забравена парола

  Обратно във входа