Bayer Канестен 200 мг 3 вагинални таблетки | Байер, Canesten

Bayer Канестен 200 мг 3 вагинални таблетки | Байер, Canesten

Срок на годност: 31.8.2023 г.

Категория: Антимикотици и противопърхотни Марка: Bayer SKU: Доставка
Моля, първо изберете разновидност.
10,30 лв.
Стара цена:
Спестяваш:
Няма наличност
Продава се само във физическата аптека

КАНЕСТЕН ГИН вагинални таблетки 200 мг * 3 BAYER

КАНЕСТЕН ГИН 200 mg вагинални таблетки
клотримазол
CANESTEN GYN 200 mg vaginal tablets
clotrimazole

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Канестен Гин и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Канестен Гин
3. Как да използвате Канестен Гин
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Канестен Гин
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Канестен Гин и за какво се използва
Канестен Гин вагинални таблетки е лекарство, предназначено за лечение на вагинални инфекции, причинени от гъбички (най-вече от Candida), както и суперинфекции, причинени от бактерии, чувствителни към клотримазол. Активното вещество клотримазол потиска растежа и размножаването на клетките от типа на дрождите, редица други гъбички и някои бактерии.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Канестен Гин
Не използвайте Канестен Гин
ако сте алергични към клотримазол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Канестен Гин.

Обърнете специално внимание при употребата на Канестен Гин

ако болестта се е появила за първи път;
ако сте имали гъбични инфекции повече от четири пъти през последните 12 месеца.
Трябва да се консултирате с Вашия лекар, ако получите някое от следните оплаквания: висока температура (38°С и по-висока), болки в корема, болки в гърба и/или болки в рамената, вагинално течение с неприятна миризма, гадене, вагинален кръвоизлив.

Забележки:
Препоръчва се избягването на полов контакт, докато се използва този продукт, тъй като инфекцията може да се пренесе върху партньора.
Канестен Гин вагинални таблетки могат да намалят ефективността и сигурността на продукти от латекс (като кондоми и диафрагми) и следователно да намалят надеждността на тези продукти, използвани по едно и също време.
По време на приложение на Канестен Гин вагинални таблетки не трябва да се използват продукти за вагинално приложение (душове, спермициди и др.).

Деца и юноши
Използва се при възрастни и деца над 12 години.

Други лекарства и Канестен Гин
Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или с възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Едновременното лечение с вагинален клотримазол и перорален такролимус (FK-506, имуносупресант), може да доведе до повишение в плазмените нива на такролимус, както и на сиролимус. Пациентките трябва да бъдат внимателно проследявани за симптоми на предозиране с такролимус или сиролимус, а ако е необходимо и чрез определяне на съответните плазмени нива.

Бременност, кърмене и фертилитет
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

По време на бременност, както всички останали лекарства, Канестен Гин вагинални таблетки може да се прилага единствено след консултация с лекар.
По време на бременност вагиналните таблетки се поставят без апликатор.

Шофиране и работа е машини
Канестен Гин не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да използвате Канестен Гин
Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е: 1 вагинална таблетка се поставя всяка вечер в продължение на 3 последователни дни възможно най-дълбоко във вагината.

Измийте ръцете си, преди да извадите вагиналната таблетка и апликагора от опаковката и отново, след като използвате апликатора.

1. Извадете апликатора от опаковката и издърпайте буталото и червената капачка от тялото.
2. Поставете вагиналната таблетка в отворения край на тялото със заоблената си част надолу. Натиснете буталото в апликатора, докато усетите щракване.
3. След като усетите щракането, извадете заключващия механизъм от буталото и след това внимателно поставете апликатора във влагалището до цветната зона.
4. Задръжте тялото на апликатора в зоната на захващане и внимателно натиснете буталото докрай, докато спре, за да освободи вагиналната таблетка.

След употреба разглобете всички компоненти и измийте старателно в топла (некипяща) сапунена вода, изплакнете за 30 секунди и подсушете внимателно частите. Съхранявайте го на чисто и безопасно място.
За повторна употреба се уверете, че червения заключващ механизъм на буталото с поставен отново и повторете процеса от стъпка 2.
След крайната употреба изхвърлете апликатора на безопасно място, недостъпно за деца. Апликаторът не трябва да се изхвърля в тоалетната.

Обикновено се наблюдава ясно изразено подобряване на симптомите, причинени от гъбична инфекция на вагината (напр. сърбеж, гнойно течение, парене) през първите четири дни от началото на лечението. Ако външните белези на инфекцията не са се изчистили напълно след лечението, следва да се обърнете към лекар.

Лечение в продължение на три последователни дни обикновено е достатъчно за елиминиране на гъбичната инфекция. Въпреки това, ако е необходимо, лечението може да бъде повторено.

Забележка:

Ако вагината е суха, е възможно вагиналните таблетки да не се разтворят напълно. Ако това се случи, твърди частици от таблетката излизат от вагината и Вие ще ги намерите по бельото си В такива случаи лечението трябва да се проведе с вагинален крем.

При необходимост лечението може да се повтори.
Тъй като вагината и вулвата обикновено се инфектират едновременно, следва да се проведе комбинирано лечение (лечение и на двете места).
Да не се провежда лечение по време на менструален цикъл. Лечението трябва да е приключило преди започване на менструацията.
Ако сте пропуснали да използвате Канестен Гин
Ако сте забравили да си използвате дозата вечерта, можете да я приложите и на следващата сутрин. Ако и тогава забравите да използвате лекарството, просто приложете една вагинална таблетка следващия път и продължете с лечението, както Ви е препоръчано.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата!

Ако сте спрели употребата на Канестен Гин
За да излекувате напълно инфекцията и да предотвратите рецидив, би трябвало да не прекратявате или прекъсвате по-рано лечението си без консултация с лекар. Ако прекъснете лечението, оплакванията може да се появят отново, тъй като гъбичната инфекция вероятно не е напълно излекувана. Следователно, лечението не бива да се прекратява преди симптомите да са изчезнали, а трябва да продължи системно три дни.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Изброените нежелани реакции са основани на спонтанни съобщения, следователно не е възможно да бъдат класифицирани според категориите за честота.

С неизвестна честота.
Нарушения на имунната система: ангиоедем, алергична реакция, свръхчувствителност Съдови нарушения: понижено кръвно налягане, синкоп (припадък).

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения; диспнея (затруднено дишане).

Нарушения на възпроизводителната система и гърдата: олющвания по половите органи, сърбеж, обрив, оток, зачервяване, вагинален дискомфорт, усещане за парене, кожно раздразнение, болки в малкия таз, кървене от влагалището.

Стомашно-чревни нарушения: болки в корема, гадене.

При първоначална поява на горепосочените нежелани реакции или при влошаване на симптомите, трябва да прекъснете терапията с Канестен Гин вагинални таблетки и да се консултирате с лекар.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителната агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев" № 8
1303 София
Тел.:+359 2 890 3417
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Канестен Гин
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява при температура под 25°С.
Не използвайте Канестен Гин след срока на годност отбелязан върху блистера и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Канестен Гин
Активно веществ: клотримазол (clotrimazole). Една вагинална таблетка съдържа 200 mg клотримазол.
Други съставки: калциев лактат пентахидрат, кросповидон, колоиден безводен силициев диоксид, лактоза монохидрат, магнезиев стеарат, царевично нишесте, хипромелоза, микрокристална целулоза, млечна киселина.
Как изглежда Канестен Гин и какво съдържа опаковката
Канестен Гин се предлага в опаковки, съдържащи 3 вагинални таблетки и 1 вагинален апликатор.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Притежател на разрешението за употреба
Байер България ЕООД, България

Производител
GP Grenzach Produktions GmbH, Германия


Bayer Канестен 200 мг 3 вагинални таблетки | Байер, Canesten

Bayer Канестен 200 мг 3 вагинални таблетки | Байер, Canesten

10,30 лв.
Стара цена:
Спестяваш:
Продава се само във физическата аптека
Няма наличност
Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените "Бисквитки" Научете повече за нашата политика за поверителност и нашите Общи условия.