Danhson Вирупринол сироп 50 мг в 1 мл 120 мл | Дансон

Danhson Вирупринол сироп 50 мг в 1 мл 120 мл | Дансон

Срок на годност: 30.6.2025 г.

Категория: Имунна система Марка: Danhson SKU: Доставка
Моля, първо изберете разновидност.
21,40 лв.
Стара цена:
Спестяваш:
Няма наличност
В наличност

Danhson Вирупринол сироп 50 мг в 1 мл 120 мл | Дансон

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ВИРУПРИНОЛ 50 mg/ml сироп
VIRUPRINOL 50 mg/ml syrup
Инозин ацедобен димепранол/Inosine acedoben dimepranol
Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява ВИРУПРИНОЛ и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ВИРУПРИНОЛ
3. Как да използвате ВИРУПРИНОЛ
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ВИРУПРИНОЛ
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява ВИРУПРИНОЛ и за какво се използва
Вашето лекарство, съдържа като активно вещество инозин ацедобен димепранол, който стимулира имунната система и по този начин повишава способността на Вашия организъм да се справи с различни заболявания, причинени от вируси.
Това лекарство се прилага при лечението на:
грип и други вирусни инфекции засягащи дихателната система;
причинени от херпес-вирус инфекции на половите органи;
херпес зостер инфекции;
морбили, заушка, варицела, хепатит, инфекциозна мононуклеоза и др.
Прилага се също така при генитални брадавици и други инфекции, причинени от човешкия папилома вирус, цитомегаловирус инфекции, както и при подостър склерозиращ паненцефалит.
ВИРУПРИНОЛ се прилага при възрастни, деца над 1 година и при хора в напреднала възраст.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ВИРУПРИНОЛ

Не прилагайте ВИРУПРИНОЛ

ако сте алергични към инозин ацедобен димепранол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
ако страдате от подагра;
ако имате повишени нива на пикочната киселина. Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете ВИРУПРИНОЛ.
Необходимо е да уведомите Вашия лекар, преди да започнете лечение с това лекарство, ако имате или сте имали:
подагра или повишени нива на пикочна киселина в кръвта и/или урината;
камъни в бъбреците и/или пикочния мехур;
бъбречно заболяване.
Необходимо е да бъдете информиране, че ако за лечението на Вашето заболяване е необходимо продължително приложение на това лекарство, Вашият лекар ще назначи редовно проследяване на някои лабораторни показатели, както и регулярна проверка на функцията на черния дроб и бъбреците.
Важно е да знаете, че ако получите или имате съмнение, че са налице признаци на алергична реакция (напр. обрив, сърбеж, затруднено дишане, подуване на лицето, устните, гърлото или езика) е необходимо да прекратите приема на това лекарство и да се свържете незабавно с лекаря си.

Други лекарства и ВИРУПРИНОЛ

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.
Важно е да знаете, че това лекарство може да промени действието на някои едновременно прилагани с него лекарства. Затова е особено важно да информирате своя лекар, ако приемате:
лекарства от групата на диуретиците (отводняващи средства), като фуроземид, етакринова киселина, хидрохлоротиазид, хлорталидон, индапамид;
алопуринол и други средства за лечение на подагра;
лекарства, които потискат имунната система (напр. след присаждане на орган);
зидовудин (азидотимидин, за лечение на СПИН).

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Вашият лекар ще прецени дали е възможно да прилагате това лекарство, ако сте бременна или кърмите. Той ще оцени съотношението между ползата за Вас и рисковете за Вашето бебе.

Шофиране и работа с машини

ВИРУПРИНОЛ обикновено не повлиява способността за шофиране и работа с машини.
ВИРУПРИНОЛ съдържа метил парахндроксибензоат и захароза

Това лекарство съдържа метил парахидроксибензоат, който може да причини алергични реакции (вероятно от забавен тип).
Една обичайна доза от 5 ml съдържа 2 g захароза, което трябва да се има предвид при пациенти със захарен диабет. Ако сте били информирани от Вашия лекар, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с Вашия лекар, преди да приемете това лекарство.

3. Как да приемате ВИРУПРИНОЛ
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Дозата, която ще приемате и продължителността на лечение ще бъде определена от Вашия лекар в зависимост от Вашето телесно тегло и вида и тежестта на Вашето заболяване.
Възрастни и лица над 65 години
Обичайната дневна доза е 50 mg/kg телесно тегло (обикновено 1 ml за 1 kg телесно тегло). Не може да приемате дневна доза, по-голяма от 4 g.

Деца на възраст над 1 година

Обичайната дневна доза е 50 mg/kg телесно тегло (обикновено 1 ml за 1 kg телесно тегло). За улеснение на дозирането, следва да се използва таблицата по-долу:

Телесно тегло Дозировка
10-14 kg 3 χ 5 ml
15-20 kg 3x5-7.5 ml
21 -30 kg 3x7.5-10 ml
31-40 kg  3x 10-15 ml
41-50 kg 3x15-17.5 ml
Начин на приложение

Сиропът се приема през устата, като се използва наличната в опаковката мерителна лъжичка. Една пълна мерителна лъжичка съдържа 5 ml сироп.
Определената дневна доза се прилага в няколко (обикновено 3-4) равномерни приема в часовете на бодърстване.

Ако сте използвали повече от необходимата доза ВИРУПРИНОЛ

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Ако сте приели по-голяма доза от назначената Ви или чувствате неразположение посъветвайте се с Вашия лекар възможно най-скоро.

Ако сте пропуснали да приемете ВИРУПРИНОЛ

Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Приемете дозата, веднага щом се сетите. Ако е време за следващата доза, продължете по обичайната схема.

Ако прекратите приема на ВИРУПРИНОЛ

Кога трябва да прекратите приложението на това лекарство ще определи лекаря. Не прекъсвайте прилагането на лекарството, ако това не е назначено от лекар. Ако спрете лечението е възможно желаният ефект да не може да бъде постигнат или симптомите на Вашето заболяване да се влошат.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.
Необходимо е незабавно да се свържете с Вашия лекар, ако получите:
Внезапно хриптене/свирене на гърдите
Затруднено дишане и/или замайване
Подуване на клепачите, лицето и гърлото
Обрив и сърбеж, разпространен по цялото тяло
Посочените по-горе прояви могат да бъдат симптоми на сериозни алергични реакции, които макар и много рядко не могат да бъдат изключени при приема на това лекарство.
При лечение с това лекарство са възможни следните нежелани лекарствени реакции.
Много чести (срещат се поне при 1 на всеки 10 и при по-малко от 1 от всеки 100 лица, прилагали лекарството):
Повишени стойности на пикочната киселина в кръвта и урината
Чести (срещат се поне при 1 на всеки 100 и при по-малко от 1 от всеки 10 лица, прилагали лекарството):
Повръщане, гадене, неразположение в областта на стомаха;
Повишени стойности на кръвната урея, трансаминазите и алкалната фосфатаза
Обрив, сърбеж
Главоболие, световъртеж
Болки в ставите
Умора, неразположение
Нечести (срещат се поне при 1 на всеки 1000 и при по-малко от 1 на всеки 100 лица, прилагали лекарството):
Диария, запек
Сънливост, безсъние
Нервност
Повишено количество на отделената урина
С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)
Болка в горната коремна област
Зачервяване
Замаяност

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул.,Дамян Груев" №8
1303 София
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате ВИРУПРИНОЛ
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се съхранява в оригиналната опаковка.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след съкращението „Годен до ....". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Срок на годност след първото отваряне на бутилката - 6 месеца.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тез мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа ВИРУПРИНОЛ

Активното вещество инозин ацедобен димепранол в 1 ml сироп е 50 mg Другите съставки са захароза, глицерол (Е 422), метил парахидроксибензоат (Е 218), натриев цитрат, аромат на ягода, пречистена вода
Как изглежда ВИРУПРИНОЛ и какво съдържа опаковката

120 ml бистра, почти безцветна течност с аромат на ягода в тъмни стъклени бутилки.
Една бутилка в опаковка с мерителна чашка с деления 2.5 ml, 5 ml, 10 ml и 15 ml

Притежател на разрешението за употреба ДАНСОН-БГ ООД, България

Производител ВЕТПРОМ АД, България
Дата на последно преразглеждане на листовката 09/2019


Danhson Вирупринол сироп 50 мг в 1 мл 120 мл | Дансон

Danhson Вирупринол сироп 50 мг в 1 мл 120 мл | Дансон

21,40 лв.
Стара цена:
Спестяваш:
В наличност
Няма наличност
Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените "Бисквитки" Научете повече за нашата политика за поверителност и нашите Общи условия.